Wakako Zake Chapter 24 – Ika-to-satoimo-no-nimono (Stewed Taro and Calamari) – Azuki